Djelatnosti posredovanja u zapošljavanju

Djelatnosti posredovanja u zapošljavanju

[78.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti