Putničke agencije, organizatori putovanja, turoperatori i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti u vezi s njima

Putničke agencije,  organizatori putovanja, turoperatori i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti u vezi s njima

[79.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti