Putovanja i smještaj

Djelatnosti turoperatora

[79.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[63.300] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti