Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima

Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima

[79.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[63.300, 92.320, 92.340, 92.620, 92.720] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti