Zaštitne i istražne djelatnosti

Zaštitne i istražne djelatnosti

[80.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti