Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina

Usluge u  vezi  s  upravljanjem  i  održavanjem  zgrada  te djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina

[81.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti