Osnovno čišćenje zgrada

Osnovno čišćenje zgrada

[81.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.700] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti