Ostale djelatnosti čiščenja zgrada i objekata

Ostale djelatnosti čiščenja zgrada i objekata

[81.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.700] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti