Ostale djelatnosti čišćenja

Ostale djelatnosti čišćenja

[81.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.700, 90.030] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti