Kombinirane kancelarijske administrativne uslužne djelatnosti

Kombinirane kancelarijske administrativne uslužne djelatnosti

[82.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.850] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti