Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane kancelarijske pomoćne djelatnosti

Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane kancelarijske pomoćne djelatnosti

[82.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[64.110, 74.850] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti