Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

[82.30] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.870] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti