Djelatnosti pakovanja

Djelatnosti pakovanja

[82.92] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.820] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti