Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

[82.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [N]

[74.850, 74.870, 75.131, 75.132, 75.133, 75.134, 75.136] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti