Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

[84.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [O]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti