Sudske i pravosudne djelatnosti

Sudske i pravosudne djelatnosti

[84.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [O]

[75.231, 75.232, 75.233, 75.234, 75.236] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti