Poslovi javnog reda i sigurnosti

Poslovi javnog reda i sigurnosti

[84.24] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [O]

[75.241, 75.242, 75.243, 75.244, 75.246] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti