Opće srednje obrazovanje

Opće srednje obrazovanje

[85.31] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[80.103, 80.210] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti