Visoko obrazovanje

Visoko obrazovanje

[85.40] Ơifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[] Ne postoji odgovarajuča ơifra stare klasifikacije djelatnosti