Obrazovanje u području sporta

Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije

[85.51] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[80.420, 92.620, 93.050] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti