Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

[85.60] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [P]

[74.140] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti