Djelatnosti bolnica

Djelatnosti bolnicaĀ 

[86.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[85.110] Å ifra(e) stare klasifikacije djelatnosti

Ā