Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse

Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse

[86.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti

    Stomatološka ordinacija Dr Cvijetinović

    (0)

    Usluge vrše doktor specijalista oralne hirurgije i doktor specijalista stomatološke protetike. Osobe visoko kvalifikovane posebno za zubnu implantologiju i njihovu protetsku rekonstrukciju. BEZBOLNE TEHNIKE RADA Potentni anestetici Sedacija u stomatologiji...