Djelatnosti specijalističke medicinske prakse

Djelatnosti specijalističke medicinske prakse

[86.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[85.121, 85.122] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti