Djelatnosti ustanova sa smještajem koje uključuju određeni stepen zdravstvene njege

Djelatnosti  ustanova  sa  smještajem  koje  uključuju određeni stepen zdravstvene njege

[87.10] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[85.143] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti