Djelatnosti u ustanovama sa smještajem za osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima

Djelatnosti u ustanovama sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim  opojnim sredstvima s uključenim određenim stepenom zdravstvene njege

[87.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[85.110, 85.143, 85.312] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti