Djelatnosti dnevne brige o djeci

Djelatnosti dnevne brige o djeci

[88.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[85.323] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti