Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja, d. n.

Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja, d. n.

[88.99] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [Q]

[75.210, 85.322, 85.324] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti