Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

[90.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti