Izvođačka umjetnost

Izvođačka umjetnost

[90.01] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.310, 92.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti