Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

[90.02] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.310, 92.320, 92.340] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti