Biblioteke, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Biblioteke, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

[91.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti