Djelatnosti muzeja

Djelatnosti muzeja

[91.02] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.521] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti