Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce

Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce

[91.03] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.522] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti