Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti

Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti

[93.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti