Fitnes centri

Fitnes centri

[93.13] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[ 93.040] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti