Ostale sportske djelatnosti

Ostale sportske djelatnosti

[93.19] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.620] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti