Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

[93.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [R]

[92.340, 92.620, 92.720] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti