Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

[94.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[91.120] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti