Djelatnosti sindikata

Djelatnosti sindikata

[94.20] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[91.200] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti