Djelatnosti ostalih članskih organizacija

Djelatnosti ostalih članskih organizacija

[94.90] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti