Djelatnosti političkih organizacija

Djelatnosti političkih organizacija

[94.92] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[91.320] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti