Popravak računara i periferne opreme

Popravak računara i periferne opreme

[95.11] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[72.500] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti