Popravak komunikacijske opreme

Popravak komunikacijske opreme

[95.12] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[32.200, 52.740] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti