Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju

Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju

[95.21] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[52.721] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti