Popravak aparata za domaćinstvo te opreme za kuću i vrt

Popravak aparata za domaćinstvo te opreme za kuću i vrt

[95.22] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[29.320, 52.722] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti