Popravak namještaja i pokućstva

Popravak namještaja i pokućstva

[95.24] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[36.110, 36.120, 36.130, 36.140] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti