Popravak satova i nakita

Popravak satova i nakita

[95.25] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[52.730] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti