Popravak ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

Popravak ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

[95.29] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[17.402, 36.300, 52.740] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti