Djelatnosti vjerskih organizacija

Djelatnosti vjerskih organizacija

[94.91] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [S]

[91.310] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti